e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy policjant może zatrzymać prawo jazdy ??

Odpowiedzi w temacie (0)

wirgiliusz1

15.2.2011

1. uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu bądź środka działającego podobnie do alkoholu (narkotyków), 2. stwierdzone zniszczenie prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, 3. podejrzenie podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, 4. gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, 5. gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy 6. gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy 7. przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego 8. przekroczenie przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; Należy także zawsze pamiętać o tym, że policjant, bez względu na okoliczności, ma obowiązek wystawić nam pokwitowanie odebrania dokumentu.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM