Forum prawne

odliczanie vat od paliwa w 2011

Samochód dostawczy o ciężarze poniżej 3500, mający OBT stwierdzający, że jest ciężarowy, będzie obowiązywać zawieszenie w odliczaniu Vat od zakupionego paliwa? A co z Vatem na zakupiony samochód ciężarowy poniżej 3,5 tony , który będzie fakturowany przez leasingodawcę?

2010.12.16 13:52:57

Odpowiedzi w temacie: odliczanie vat od paliwa w 2011 (3)

Ze świadectwa producenta lub importera takiego auta musi wynikać, że nie jest to samochód osobowy i wtedy jest mozliwość odliczenia podatku Vat od paliwa.

2010.12.20 10:19:55

Mi sie wydaje, że auto poniżej 3,5 tony nie jest autem ciężarowym, może dostawczym dzięki czemu można będzie odliczać podatek.

2010.12.20 12:11:4

Art. 86 a ust 1 ustawy nowelizującej wskazuje, że w przypadku nabycia:

1) samochodów osobowych,

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o

dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

– kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Dalej (ust 3) Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika.

Natomiast ust. 8 rozwiązuje wątpliwości, w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Jeśli chodzi o paliwo

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym – art. 4 ustawy - w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2012 r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1. (a więc samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony).

Ustawa zawiesza więc na okres dwóch lat możliwość odliczenia VAT od paliwa kupowanego do napędu samochodów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Chodzi tu w szczególności o samochody, które przeznaczone są do działalności gospodarczej, m.in. auta dostawcze spełniające określoną w ustawie definicję, samochody typu van czy minibusy.

2010.12.29 11:29:59

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika