e-prawnik.pl Porady prawne

osoba bez meldunku, a nowy dowód..?

Odpowiedzi w temacie (1)

alicjakolanska

26.7.2007

Proszę o informację, gdzie może złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego osoba, która nie ma miejsca zameldowania (wymeldowanie z dotychczasowego miejsca zamieszkania nastąpiło w trybie decyzji administracyjnej). Czy może to być urząd miasta lub gminy, w którym przedtem była ta osoba zameldowana, czy też może złożyć taki wniosek w dowolnym urzędzie w kraju. I jakie przepisy to regulują? Będę wdzięczna za każdą informację.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

qbalski

2009-08-12 16:52:18

Według mnie powinna/powinien się Pan/i udać się do urzędu Miasta/Gminy gdzie ostatnio był Pan/i zameldowany na pobyt stały - zgodnie z art. 45 ust 2 ustawy o ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych (Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 1, ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby.)

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM