e-prawnik.pl Porady prawne

pomoc w rozwiązaniu kazusa

Odpowiedzi w temacie ()

magda19871

15.5.2011

Piotr M. prowadził działalność gospodarczą pod firmą ?Peter-EM?, której przedmiotem działalności był handel środkami higieny jamy ustnej. Dnia 15 sierpnia 1999 r. Piotr M. na mocy ustnej umowy zawartej z ?Allik? Sp. z o.o. z/s w Gdańsku dostarczył tejże Spółce kontener pasty do zębów, za który Spółka zobowiązała się zapłacić kwotę 76.000 zł. Spółka nie uiściła jednakże zapłaty pomimo licznych wezwań do zapłaty. Piotr M. dnia 3 lutego 2000 r. wystąpił z powództwem przeciwko Spółce żądając zapłaty 52.000 zł uznając, że taką właśnie szkodę poniósł w związku z niewykonaniem przez Spółkę przedmiotowego zobowiązania. Sąd zasądził na rzecz Piotra M. całą żądaną kwotę wraz z kosztami procesu w wysokości 2.600,00 zł. Piotr M. wystąpił do Sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, po czym wszczął postępowanie egzekucyjne, które postanowieniem komornika z dnia 12 sierpnia 2006 r. zostało umorzone z uwagi na bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciwko Spółce. W związku z tym Piotr M. dnia 17 września 2006 r. sporządził pozew z tytułu odpowiedzialności na mocy art. 299 k.s.h. przeciwko Marianowi P., emerytowi zamieszkałemu w Zamościu, który w okresie od dnia 12 grudnia 1999 r. do dnia 13 sierpnia 2000 r. pełnił funkcję członka zarządu Spółki Allik. Przedmiotowy pozew Piotr M., nie zmieniając przy tym jego daty, wniósł do Sądu dopiero dnia 23 grudnia 2006 r. W międzyczasie, tj. z dniem 17 listopada 2006 r. Piotr M. zakończył prowadzenie działalności pod firmą ?Peter-EM? i wykreślił tę działalność z ewidencji. Pozwem swym Piotr M. dochodzi kwot: 52.000 zł tytułem kwoty głównej zasądzonej w postępowaniu przeciwko Spółce, 2.600 tytułem kosztów tamtego procesu, a także 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko Spółce. Do pozwu Piotr M. załączył następujące dowody: tytuł wykonawczy wydany przeciwko Spółce, odpis aktualny KRS Spółki z dnia 17 września 2006 r., postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji ze względu na jej bezskuteczność. Na podstawie powyższego stanu faktycznego proszę: - ustalić dokładną (miejscowość, wydział etc.) właściwość rzeczową i miejscową Sądu - określić wartość przedmiotu sporu w sprawie - ocenić legitymację czynną i bierną wymienionych osób - ocenić przedstawiony materiał dowodowy Sąd rozpoznający sprawę postanowieniem z dnia 10 stycznia 2007 r. zwrócił pozew stwierdzając, iż powód nie uiścił od niego należnej opłaty. Dnia 21 kwietnia 2007 r. adwokat Marcin K. w imieniu Piotra M. ponownie wniósł pozew uiszczając opłatę w wysokości dwukrotnie wyższej niż należna. Dnia 3 maja 2007 r. sąd odrzucił pozew z uwagi na niezałączenie do niego wezwania do zapłaty skierowanego do pozwanego. c.d. zadań: - proszę ocenić pod względem prawnym zasadność obu postanowień Sądu, - proszę wskazać czy, a jeżeli tak, to jaki środek zaskarżenia przysługuje w tej sytuacji powodowi. Dnia 10 maja 2007 r. Sąd wydał z urzędu zarządzenie w przedmiocie uchylenia swego postanowienia stwierdzając, iż zostało wydane omyłkowo, jednocześnie przyjął powództwo do rozpoznania. c.d.: - proszę ocenić pod względem prawnym powyższe działanie Sądu

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

  • Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusa... Witam !!! Proszę o pomoc w rozwiązaniu kazusa . Proszę o odpowiedz na poszczegolne pytania po kilka zdan bo ta praca ma byc w formie projektu. Z gory dziekuje (...) czytaj dalej»

  • Kazus Sąsiad Mikołaja K, Jan Z, zażądał 10 maja 2010r. od Starosty C. wznowienie postępowania zakończonego ostateczna decyzją administracyjną w sprawie wydania Mikołajowi pozwolenia na budowę (...) czytaj dalej»

  • Jakie pismo napisać ? Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego kazusa? Uważam, że trzeba tu napisać pismo o przywrócenie terminu do wniesienia skargi ( argumentując to tym, że w tym (...) czytaj dalej»

  • kazus witam serdecznie, czy ktoś mógłby mi pomóc w rozwiązaniu kazusa? Z góry najmocniej dziękuję! Oto treść: Sędzia sądu okręgowego spowodował wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości. (...) czytaj dalej»

  • Prosze o pomoc w rozwiazaniu kazusa.... W dniu 28.07.2005 na łamach gazety "Dziennik Lokalny" opublikowano na pierwszej stronie artykuł p.t: "Wiarygodność Policji",w artykule poddano (...) czytaj dalej»