Prawa zabudowy Pilne!

Odpowiedzi w temacie (2)

Yakudo

20.8.2013

Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie na które mam nadzieje uzyskam tutaj odpowiedź mianowicie Dostałem warunki zabudowy na obszar działki o numerze 51 (60 arów) gdzie działka stanowiła moją współwłasność. Po wzniesieniu współwłasności i podziale na pół działka dostała odrębny numer 51/1 moje pytanie brzmi czy warunki zabudowy nadal są aktualne choć działka ma numer odrębny czy muszę starać się o nowe pozwolenie? Z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Comperio_Leges

2013-08-20 20:35:26

Nie znalazłem tutaj jednego jasnego przepisu. Przepisy jednak posługują terminem "teren" w odniesieniu do przedmiotu decyzji, więc nie chodzi tutaj ściśle o jedną, konkretną działkę, ale teren, którego numer ewidencyjny może się zmienić. Warto po prostu się zapytać w urzędzie zanim nastąpią kolejne wydatki związane z budową. Pozdrawiam Stowarzyszenie Jeżeli masz pytania napisz: stowarzyszenie.compertus@gmail.com

Comperio_Leges

2013-09-04 19:28:36

1)Wydaje mi się, że nie jest potrzebna nowa decyzja. Decyzja o wz pozostaje w obrocie, dopóki nie wygaśnie (1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji). W takiej sytuacji można, a nawet trzeba wystąpić o dokonanie zmiany w decyzji w trybie 155 k.p.a. w zakresie właściwego określenia numerów ewidencyjnych. Mogę jeszcze poszukać w orzecznictwie odnośnie tego punktu. 2) Grunty jak najbardziej mogą być zabudowane, tylko, że w świetle obowiązujących przepisów jest to trochę droga przez mękę, szczególnie gdy nie ma uchwalonego planu: Według art. 4 pkt. 6) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.), pod pojęciem przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne rozumie się ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1) tejże ustawy, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, chyba, że grunty rolne stanowią użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast (art.5b). Po nowelizacji ustawy z 8 marca 2013 r., zgoda jest wymagana niezależnie od powierzchni gruntów. Tak myślę, że skoro decyzja o wz poniekąd zastępuje plan zagospodarowania przestrzennego i stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, to może dotychczasowy właściciel będzie mógł przekazać decyzję o wz nowemu, tak aby obejść nowe przepisy, bez konieczności czekania na uchwalenie planu przez gminę (bo: zgodnie z art.61 ust. 1 pkt. 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o warunkach zabudowy można wydać jedynie, gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1). Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz Stowarzyszenie Compertus - bezpłatna pomoc prawna e-mail: stowarzyszenie.compertus@gmail.com https://www.facebook.com/StowarzyszenieCompertus

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.5.2017

  Zwolnienie od opłaty skarbowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego

  W dniu 25 kwietnia 2017 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną, która dotyczy stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w (...)

 • 12.1.2018

  Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2018 r.

  Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie w 2018 roku określonych wartości.

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 4.1.2018

  Zmiany w projektowaniu budynków

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać (...)

 • 8.3.2017

  Odległość ściany od granicy działki...

  W przypadku, gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono sytuowanie budynku w zabudowie jednorodzinnej, zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych (...)