Przedawnienie roszczenia z przewłaszczenia

Odpowiedzi w temacie (1)

malad

8.10.2018

Witam, mam pytanie, na które nigdzie nie znalazłam odpowiedzi. Umowa pożyczki - styczeń 2014 - zabezpieczona przewłaszczeniem (akt notarialny) na rzeczach ruchomych. Wypowiedzenie umowy - kwiecień 2015. Wezwanie do wydania rzeczy (tych, na których było przewłaszczenie) - sierpień 2018. Czy w tym wypadku nie ma czegoś takiego jak przedawnienie roszczenia o wydanie rzeczy? W międzyczasie był sądowy nakaz zapłaty i bezskuteczna egzekucja.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

MagdalenaZ1

2018-11-07 12:52:36

Zapytaj się o to jakiegoś prawnika. Podam Ci namiary na kancelarię, która kiedyś udzieliła mi pomocy i z tego co wiem mają darmowe porady prawne. Jest to kancelaria GOCAL, numer do nich to 796 450 002.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.6.2016

  Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie ze stosunku pracy

  Roszczenie o wynagrodzenie pracownika wobec pracodawcy z tytułu stosunku pracy jest roszczeniem majątkowym, ulegającym przedawnieniu. Oznacza to że w razie dochodzenia przedawnionego roszczenia, pracodawca (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 21.9.2016

  Przedawnienie roszczeń a śmierć dłużnika

  Co do zasady roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Natomiast jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe (...)

 • 9.8.2016

  Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane

  Jedną z podstawowych reguł prawa cywilnego jest przedawnianie się roszczeń  majątkowych. Wyrażona ona została w art. 117 §1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu (...)

 • 6.1.2005

  Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

  Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe (...)