Staż i zwrot stypendium z odsetkami

Odpowiedzi w temacie (0)

Ewa333

12.6.2019

Jestem na stażu z urzędu pracy z którego chciałabym zrezygnować, w zawartej umowie istnieje paragraf o treści : "Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu na rzecz beneficjenta w całości wszelkich kosztów poniesionych na uczestnika projektu w związku z jego udziałem w projekcie, w szczególności stypendium i kosztów przejazdu, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wypłaty środków pieniężnych, w przypadku: 1) gdy w trakcie stażu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że uczestnik nie spełniał warunków udziału w projekcie. 2)przedłożenia przez uczestnika projektu podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów w celu zakwalifikowania uczestnika do projektu. " Czy ten paragraf, szczególnie pierwszy punkt, oznacza, że jeśli będę chciała zrezygnować ze stażu będę musiała zwracać wszystkie zarobione pieniądze, łącznie z odsetkami. Nie bardzo rozumiem ten zapis i nie wiem co on tak naprawdę oznacza. Będę wdzięczna za pomoc.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE: