Forum prawne

Ugoda administracyjna - forum prawne

Poszukuję materiałów dotyczących podanego tematu

(Arni)

2003.5.16 0:0:0

Odpowiedzi w temacie: Ugoda administracyjna (5)

JA TAKŻE POSZUKUJĘ MATERIAŁÓW O UGODZIE, MOGĘ PODAĆ SWÓJ INTERNETOWY ADRES TO NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ, PISZĘ PRACĘ MAG. NA TEN TEMAT I MAM ZASTÓJ-CHODZI O NADZWYCZAJNE TRYBY POSTĘPOWANIA , O ZASKARŻALNOŚĆ UGODY.TA PRACA JEST STRASZNIE SZTYWNA- NIE WIEM O JAKIE INFORMACJĘ MOGĘ JĄ POSZERZYĆ (xamena)

2004.4.25 17:39:14

Ja podam Ci mój adres, jeśl chcesz to napisz mi czego potrzebujesz -monia306@poczta.onet.pl

2004.4.25 18:32:46

proszę o kontakt

2006.9.25 18:21:49

witam, jesli ktos z was posiada materialy o ugodzie administracyjnej prosze o konakt

2007.8.25 11:37:12

Temat:Ugoda administracyjna Administracja – gałąź prawna, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym jest to całość. Administracja publiczna – sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu. Administracja państwowa i publiczna to jest to samo – podmiot i przedmiot. W ujęciu podmiotowym (organizacyjnym) to ogół podmiotów, czyli organy, które wykonują określoną funkcję z kresu organizacji publicznej, np. centralne, terenowe, itd. W ujęciu materialnym, czyli przedmiotowym, to taka działalność państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne. Znaczenie formalne – działalność wykonywana przez podmioty administracyjne bez względu na to, czy ma charakter administracyjny, czy tego charakteru nie ma. Cechy: 1. Administracja jest zjawiskiem społecznym 2. Cechuje ją aktywność, inicjatywa, jej działalność skierowana jest na przyszłość. 3. Administracja podejmuje konkretne środki do uregulowania spraw jednostki i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć. Co to jest Ugoda? Umowa mocą której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego po to, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku, aby zapewnić ich wykonanie lub uchylić spór już istniejący albo mogący powstać. Przewidziana w kodeksie postępowania administracyjnego (k.p.a.) ugoda administracyjna ma charakter ugody pomiędzy stronami postępowania administracyjnego, zawieranej przed organem, przed którym toczy się postępowanie administracyjne. Może być zawarta tylko w indywidualnej sprawie administracyjnej, wyłącznie w czasie trwania postępowania administracyjnego i to tylko w takiej sprawie, w której biorą udział, co najmniej dwie strony o spornych interesach.. Z godnie z art. 121 k.p.a. „Zatwierdzona ugoda wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego”. Ugoda administracyjna może być zawarta tylko w sprawie administracyjnej. Do ugody może dojść tylko w postępowaniu administracyjnym i przed organem, który postępowanie to prowadzi. Ugoda administracyjna ma na celu skrócenie postępowania administracyjnego w sytuacji, w której strony tego postępowania zdolne są do porozumienia bez konieczności rozstrzygania problemu przez organ administracyjny. Dlatego też może być ona zawarta tylko wówczas, gdy przemawia za tym charakter danej sprawy administracyjnej, ugoda przyczyni się do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania a zawarciu ugody nie sprzeciwia się przepis prawa. Ugoda może być zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez organ administracyjny. Dlatego też do zawarcia ugody może dojść tylko do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.

2007.12.30 14:54:46

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika