e-prawnik.pl Porady prawne

Ulga rehabilitacyjna 2011 - jakie wydatki można odliczyć ??

Odpowiedzi w temacie (0)

kajmiła

29.3.2011

Nie wszystkie wydatki poniesione przez osoby niepełnosprawne lub przez osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne mogą być podstawą do dokonania odliczenia. Wydatki wchodzące w skład ulgi rehabilitacyjnej zostały wymienione w odpowiednim katalogu, a jego zamknięty charakter powoduje, że jeżeli jakiś wydatek nie został tam wymieniony to podatnik nie ma możliwości skorzystania w związku z jego poniesieniem z jakiejkolwiek ulgi.


Wydatki ponoszone w związku z niepełnosprawnością podzielić możemy na dwie grupy ? limitowane i nielimitowane. W przypadku wydatków limitowanych, podatnik ma prawo do odliczenia jedynie kwoty do pewnej, określonej ustawowo wysokości, lub też nadwyżki ponad określoną w ustawie kwotę (gdy poniesione wydatki przekroczą dany limit).


Do wydatków nielimitowanych w przypadku, których przysługuje ulga rehabilitacyjna zaliczamy między innymi:

* wydatki poniesione w celu przystosowania mieszkania bądź domu (remont, przebudowa itp.), w którym mieszka osoba niepełnosprawna,

* wydatki na wyposażenie domu bądź mieszkania, w którym mieszka osoba niepełnosprawna, tak żeby możliwe było jej jak najwygodniejsze funkcjonowanie,

* wydatki poniesione zarówno na kupno jak i naprawę różnego rodzaju sprzętów, urządzeń oraz narzędzi, które niezbędne są osobie niepełnosprawnej do rehabilitacji jak i wykonywania różnego rodzaju czynności (przy czym wyłączone są z tego wszystkie sprzęty typu AGD),

* wydatki na przystosowanie pojazdu w taki sposób, aby mogła być nim transportowana osoba niepełnosprawna,

* wydatki poniesione w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej na turnusach leczniczych i rehabilitacyjnych,

* wydatki poniesione na zabiegi rehabilitacyjne,

* wydatki związane z koniecznością opieki pielęgniarskiej,


Wśród wydatków o charakterze limitowanym wymienić możemy natomiast:

* wydatki poniesione na przewodników niezbędnych osobom niepełnosprawnym,

* wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna na utrzymanie psa przewodnika,

* wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną (I lub II grupa) w związku z używaniem przez nią samochodu osobowego lub przez osobę, na której utrzymaniu jest taka osoba.


W związku z każdym z wymienionych powyżej wydatków limitowanych podatnik ma prawo do odpisania ulgi w wysokości 2280 złotych rocznie. Ponadto do wydatków limitowanych zaliczamy również wydatki na leki przewyższające 100 złotych, jeżeli będą one zalecane przez lekarza specjalistę. Oznacza to, że jeżeli w ciągu miesiąca wydamy na leki więcej niż 100 złotych to wydaną faktycznie kwotę pomniejszoną o owe sto złotych możemy również odliczyć.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM