Uzupełnienie wkładu budowlanego - roszczenie SM

Odpowiedzi w temacie (3)

rysmod

7.9.2011

W dniu 31.08.2011r. otrzymałem wezwanie ze spółdzielni mieszkaniowej SM o uzupełnienie wkładu budowlanego zakupionego przeze mnie mieszkania od firmy MPB (03.06.2005r.) w związku z różnicą między metrażem projektowym (70,20 m?) a metrażem wynikającym z powykonawczego pomiaru lokalu mieszkalnego (71,56 m?, pomiar wykonany w czerwcu 2005 r. po zakupie). Firma MPB odsprzedając mi jej spółdzielcze własnościowe prawo do niniejszego mieszkania przedstawiła przed notariuszem dokumenty potwierdzone również przez przedstawicieli SM, że wkład budowlany za przedmiotowy lokal mieszkalny został między Spółdzielnią Mieszkaniową i MBP S.A. rozliczony w całości i w przyszłości nie będą ustalane jakiekolwiek dopłaty związane z zakończeniem inwestycji lub ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego przez Spółdzielnię stosownie do ugody zawartej z dnia 09.05.2003r. przed Okręgowym Sądem Gospodarczym w Warszawie i następnie skutecznie uprawomocnionej (żadna ze stron od niej nie odstąpiła w wymaganych terminach). Firma MPB była głównym wykonawcą tej inwestycji mieszkaniowej dla spółdzielni. Ponieważ spółdzielnia nie płaciła wykonawcy(MPB) firma ta nie mogąc wyegzekwować zadłużenia SM wobec niej wystąpiła do sądu o ogłoszenie upadłości spółdzielni. Przed upadkiem SM uratowała wspomniana wyżej ugoda, na mocy której firma MPB weszła w posiadanie pewnej ilości spółdzielczych praw własności do lokali z klauzulą o całkowitym rozliczeniu wkładu budowlanego i w przyszłości miały nie być ustalane jakiekolwiek dopłaty związane z zakończeniem inwestycji lub ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego przez Spółdzielnię, że przytoczę zapisy umów do lokali za długi jakie firma otrzymała na mocy ugody przed sądem. Czy spółdzielnia może żądać ode mnie w tej sytuacji po latach uzupełnienia wkładu budowlanego? Obecnie w spółdzielni trwa od zeszłego roku proces ostatecznego rozliczania inwestycji. W moim przypadku jest tylko wysuwane roszczenie wynikające z różnicy metrażu. W ugodzie nie było mowy o warunkowym całkowitym uzupełnieniu wkładu budowlanego i roszczeniach związanych z pomiarami powykonawczymi jako warunku mojego (a wcześniej firmy MPB) pełnego rozliczenia wkładu budowlanego ze społdzielnią.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

mrozowskim

2011-09-08 16:46:57

Jak Pani widzi może to zrobić. Pozostaje tylko pytanie, czy roszczenie jest uzasadnione. Pan nie musi płacić wyrównania i sprawa się sama załatwi lub trafi do sądu.

rysmod

2011-09-08 20:06:27

W państwie prawa nie mogłaby ale może jestem marzycielem. Się zobaczy w pażdzierniku.

mrozowskim

2011-09-09 10:45:36

Wie Pan to jest tak, że w Państwie prawa każdy może "wyskoczyć" nawet z najgłupszym roszczeniem i ma do tego prawo. Ja mam pełne prawo pozwać Pana o zwrot 1 mln złotych i sąd taki pozew przyjmie, tylko że przegrałbym sprawę pewnie już na pierwszej rozprawie, bo nie byłbym w stanie udowodnić zasadności mojego roszczenia. Na straży państwa prawa stoją sądy, które podtrzymują uzasadnione roszczenia a nieuzasadnione oddalają. Taka jest przynajmniej teoria i większości przypadków pokrywa się to z praktyką. Mankamentem naszego sądownictwa jest przewlekłość postępowań. Są ludzie i instytucje, które szukają "jeleni" domagając się np. spłat przedawnionych roszczeń. Kto się orientuje w zagadnieniach prawnych, nie da się złapać na takie sztuczki. Kto jest "jeleniem" płaci, ale to nie ma nic wspólnego z państwem prawa, tylko poziomem świadomości prawnej ludzi.

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.3.2008

  Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

 • 29.8.2018

  Zachowek - czym jest zachowek i komu się należy?

  Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. Oznacza ona, iż spadkodawca może za życia w drodze testamentu dowolnie rozrządzić swoim majątkiem, jeśli zaś tego nie uczyni, krąg (...)

 • 20.11.2017

  Jak liczyć termin przedawnia się roszczenie o zachowek?

  Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Powoduje to, że w razie ich dochodzenia, ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia - czyli nie (...)

 • 10.4.2015

  Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

  W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

 • 26.6.2017

  Termin na uzupełnienie braków formalnych

  W wyniku nowe­lizacji przepisów Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje teraz, że organ może wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni. Termin taki pozwala (...)