e-prawnik.pl Porady prawne

Wyrok skazujący

Odpowiedzi w temacie (11)

-

6.11.2001

Mam mieć sprwę karną , czy w wypadku wyroku skazującego mam prawo do zlorzenia apelacji,czy moge byc zamkniety do wiezienia prosto ze sprawy.Odpowiadam z wolnej stopy z art.286 &1kk ,w zb art 270 & 1kk,w zb. 297 kk. Mam problemy z matka i chcialbym zalatwic jej opieke przd odbywaniem kary . Prosze o wypowiedz disiaj.
(Janek)

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Darek - forum.sow.pl

2001-11-07 16:59:11

Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lat, potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą (art.258 par. 2 kpk)

Jak_wyzej

2001-11-08 10:27:41

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych. Zgodnie z art. 249 kodeksu postępowania karnego można je stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Zebrane dowody muszą wskazywać na duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa przez osobę tymczasowo aresztowaną. Tymczasowe aresztowanie następuje na mocy postanowienia sądu rejonowego, a po wniesieniu aktu oskarżenia, na mocy postanowienia sądu, przed którym sprawa się toczy. W postanowieniu musza być podane przyczyny zastosowania tego środka zapobiegawczego. Złożenie zażalenie możliwe jest w terminie siedmiu dni od ogłoszenia postanowienia. Zgodnie z przyjętą praktyką każde pismo złożone w tym terminie, z którego wynika, iż tymczasowo aresztowany nie zgadza się z wydanym przez sąd postanowieniem uważane jest za zażalenie. Prawo nie przewiduje w zasadzie żadnych wymogów formalnych w odniesieniu do zażalenia, należy jednak jasno oznaczyć, kto składa pismo, do kogo jest ono kierowane, jakiej sprawy dotyczy i czego żąda składający zażalenie. Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę.

Jak_wyzej

2001-11-08 10:28:17

Tymczasowo aresztowany może więc żądać, aby środek zapobiegawczy został uchylony z powodu braku podstaw do jego stosowania. Może również wskazać, iż wystarczające jest zastosowanie innego środka np. dozoru policji lub zabezpieczenia majątkowego. Tymczasowe aresztowanie powinno być uchylone jeśli spowodowałoby poważne niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby pozbawionej wolności lub spowodowałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego i jego najbliższej rodziny. Składający zażalenie można np. wskazać, iż pozbawienie wolności tworzy dla rodziny oskarżonego wyjątkowo trudną sytuację, gdyż jest on jedynym żywicielem rodziny.

Jak_wyzej

2001-11-08 10:29:01

Zgodnie z ogólnymi regułami zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu wydane przez sąd rejonowy rozpatruje sąd wojewódzki, a zażalenie na postanowienie wydane przez sąd wojewódzki rozpatruje sąd apelacyjny, przy czym zażalenie składa się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Zgodnie z art. 126 kodeksu postępowania karnego pismo omyłkowo złożone przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora albo policji uważa się za wniesione z zachowaniem terminu. Organ, do którego trafiło pismo powinien przesłać je do organu właściwego.

Jak_wyzej

2001-11-08 10:31:17

Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania oraz na postanowienie o przedłużeniu jego stosowania.

Jak_wyzej

2001-11-08 10:32:18

. Składający wniosek nie jest ograniczony terminem, liczbą wniosków lub koniecznością spełnienia wymogów formalnych , z tym wyjątkiem, że na postanowienie w przedmiocie wniosku zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 2 miesięcy od dnia rozpoznania poprzedniego wniosku dotyczącego tego samego oskarżonego. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora. Jeśli tymczasowo aresztowany uważa, iż jest niesłusznie pozbawiony wolności przez sąd i prokuraturę, to może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie jego sprawy. Zgodnie z art. 10 ustawy z 17 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. Rzecznik może wskazać wnioskodawcy przysługujące mu środki prawne. Może również zbadać sprawę, zażądać wyjaśnień lub informacji od organu prowadzącego sprawę, przejrzeć akta. Podobny wniosek można złożyć również do ministra sprawiedliwości.

Malik

2006-10-30 12:55:51

chce zostać taksówkarzem lecz zostałem skazany za składanie fałszywych3 lata temu zeznań czy to mi przeszkadza w podjeciu nowej pracy?

Hobbysta

2007-01-27 13:14:47

Stary musisz dobrze gadać to nie pójdziesz siedzieć,przede wszystkim udowodnij w sądzie że zmusiły cię do tego siły wyższe ,właśnie ta chora matka,nie miałeś na leczenie i zmusiło cię to do podjęcia takich a nie innych działań,przecież nikogo nie napadłeś nie obrabowałeś tylko leciutko nakręciłeś,ale robiłeś to nie dla siebie lecz dla wyższych celów jakim jest ratunek chorej matki.Powinieneś się z tego wymigać oczywiście zapłacić ędziesz musiał lecz proś o realne rozłożenie na raty ,sąd to zrozumie . Powodzenia.

damian1985_20@o2.pl

2007-03-01 21:25:48

Stary musisz mieć dobre podkładke w sondzie ze masz ustatkowane zycie bo poznałeś fajnom dupe i wogule ja tesz mam 2 wyroki ale juz do odsiatki ale narazie jeszcze mnie nie zawineli do pierdla i tesz niewiem jak tego uniknąć a mam 2 lata do odsiedzenia wiąc stary tszymam za ciebie ciuki zeby dobrze ci sie sprawa skończyła

gaga

2018-04-05 22:19:13

Witam, zostały postawione mi zarzuty. Z racji tego że jestem osobą już wcześniej karaną prokurator zaproponował minimum 3 miesiące odsiadki przy dobrowolnym poddaniu się karze. Propozycja rzecz jasna nie została przyjęta. Wczoraj zostało mi doręczone zawiadomienie o terminie rozprawy z obecnością nieobowiązkową. Czy to możliwe? Skoro ma zapaść wyrok skazujący to dlaczego obecność nieobowiązkowa? Czy to możliwe że oskarżający wycofał akt oskarżenia? Jest to możliwe?

Martos

2020-09-14 07:17:22

ja myślę ze do takich spraw potrzebny jest dobry i konkretny adwokat. ja jestem zadowolona z mecenasa Mariusza Olężałka - konkretny facet, super adwokat, ma ogromną wiedzę. potrafi dobrze zadziałać! polecam

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM