Forum prawne

Zameldowanie a zgoda współwłaściciela

Zameldowanie a zgoda współwłaściciela Jestem w 1/4 współwłaścicielem mieszkania i jestem zameldowany na pobyt stały. Moja matka ma 3/4 udziału w mieszkaniu też jest zameldowana na pobyt stały i (ma zaświadczenie głównego najemcy ale to sprzed sprawy sądowej o przyznanie mi majątku i nie wiem czy jeszcze obowiązuje) Moje pytanie jest takie czy mama może zameldować swojego męża bez mojej zgody (ja nie wyrażam zgody). Czy mogę zgłosić to w urzędzie miasta o to by matka nie mogła bez mojej zgody tam kogokolwiek meldować?

2010.12.7 2:34:24

Odpowiedzi w temacie: Zameldowanie a zgoda współwłaściciela (2)

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Tak więc właściciel nie wyraża zgody na zameldowanie, lecz jedynie potwierdza, że dana osoba faktycznie przebywa w lokalu oraz, przedkłada do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu, a do zameldowania danej osoby w lokalu nie jest potrzebna zgoda współwłaściciela. NSA stwierdził, w wyroku z dnia 27.01.2009, sygn. akt II OSK 28/08, że do zameldowania wystarcza, że tylko jeden ze współwłaścicieli potwierdzi przebywanie danej osoby w lokalu (o ile drugi współwłasciel nie zaprzecza, temu, że dana osoba nie przebywa w lokalu).

2010.12.7 14:31:19

Nie wiem czy dobrze rozumiem. Czyli mama może bez mojej zgody potwierdzić do urzędu że jej mąż przebywa w lokalu na stałe (czyli to jest równorzędne z meldunkiem na pobyt stały)??

2010.12.7 22:55:44

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika