e-prawnik.pl Porady prawne

Zastosowanie 20% stawki sankcyjnej od otrzymanej darowizny

Odpowiedzi w temacie (0)

student_2017

9.12.2017

W dniu 12 grudnia 2016 roku na skutek złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania SD-3 wszczęte zostało postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od spadków i darowizn z tytułu umowy darowizny z dnia 29 stycznia 2015 r. W toku prowadzonych czynności sprawdzających Naczelnik Urzędu Skarbowego 28 listopada 2016 r. skierował do podatnika wezwanie o okazanie dokumentów wskazujących źródła finansowania zakupu w 2015 r. nieruchomości. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone 9 grudnia 2016 r. Dnia 12 grudnia 2016 r. podatnik stawił się w Urzędzie celem złożenia wyjaśnień. Oświadczył, że środki pieniężne na zakup przedmiotowego lokalu pochodziły z darowizn uzyskanych od matki. Na potwierdzenie powyższego złożył kopie przelewów datowanych na 16 i 29 stycznia 2015r. na kwoty odpowiednio 160.000 zł i 135.000 zł, w których jako tytuł przelewu wpisano ?darowizna na zakup (kupno) mieszkania?. Tego samego dnia podatnik złożył również zeznania podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3, w których powołał się na otrzymane w dniach 16 i 29 stycznia darowizny. Organ w związku z tym zastosował stawkę sankcyjną 20%. Podatnik jako syn darczyńcy zaliczony jest w myśl art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej. Należny podatek ustalono w decyzji podatkowej jak niżej: Darowizna z dnia 16.01.2014r. 80.000 zł Darowizna z dnia 29.01.2014r. 67.500 zł Kwota wolna od opodatkowania 9.637 zł Zwolnienie określone w art. 4 ust. l pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn 9.637 zł Podstawa opodatkowania 128.226 zł Sankcyjna stawka podatku 20% Podatek należny 35.645 zł Podatek ustalony decyzją nr 01- 12.145 zł Podatek do zapłaty - 15.500 zł Pytania: 1. Na jakiej podstawie można odwołać się od powyższej decyzji organu podatkowego? 2. Czy istnieją przesłanki odwołania się od sankcyjnej stawki podatku, czy może należy się powołać na błędne obliczenia organu podatkowego i niezgodny zakres przedmiotowy; darowizna miała miejsce w 2015 r, natomiast organ odwołuje się do 2014 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

DODAJ POST W TEMACIE

Aby odpowiadać na forum musisz się zalogować!

Potrzebujesz porady prawnej?

PODOBNE TEMATY NA FORUM