e-prawnik.pl Porady prawne

Czas prowadzenia kontroli skarbowej

Pytanie:

Jak długo może trwać kontrola prowadzona przez UKS? Czy ustalenia zawarte w protokole kontroli UKS są ostateczną decyzją?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas prowadzenia kontroli skarbowej

30.7.2004

W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta z wyjątkiem spraw, w których: 1) kontrola podatkowa jest niezbędna dla: a) przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, b) przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny, lub gdy 2) celem kontroli podatkowej jest dokonanie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów u kontrahentów kontrolowanego prowadzących działalność gospodarczą bez względu na miejsce ich zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności; w takim wypadku sporządza się protokół tych czynności, który podpisują osoby obecne przy dokonywaniu tych czynności Być może w Pana przypadku właśnie takie czynności zostały podjęte, co nie wyklucza dalszej kontroli. Jeśli zaś chodzi o termin trwania czynności kontrolnych, ordynacja podatkowa stanowi, że w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej winien być określony przewidywany termin zakończenia kontroli. Ponieważ ustawa nakłada obowiązek doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia, może Pan dokonać wglądu do tego dokumentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Czas prowadzenia kontroli skarbowej

bedney58

27.1.2012 11:52:25

Re: Czas prowadzenia kontroli skarbowej

witam!! i chcę opisac swoje zdarzenie,za 7 dni mam dostarczyć doku- menty z prowadzonej działalnosci za lata od 2006-2011 do listopada, zostałem przesłuchany w charakterze swiadka,a dlaczego świadka otóż od 2003r prowadziłem serwis i swiadczyłem usługi dla wielkiej firmy komputerowej w Wrocławiu,i własnie od niej zaczeła sie kontrola,i tak doszli do mnie,okazało się że za lata 2006 nie ma dokumentacji,natomiast są tylko fak.vat wystaqwione przez moją firmę za 2007 to samo,lecz firma była zarejestrowana i byłem pełnym podatnikiem vat,zainteresowni byli tym że przychody były żędu w 2006r 15000zł,w 2007r 19000zł,i w 2008r 24000zł,a były np.duzo wyższe,bo faktury były zafaktórowane po 8000zł co m-c,w 2008r przeniosłem się do Urzedu skarbowego Wrocław Sródmiescie,przy UL.Piłsudskiego,i prowadzę działalnosc do dnia dzisiejszego,w miedzy czasie nabyłem Auto Audi A6 w 2010 w Leasing w m-cu lipcu,spłacam go co miesiąc,dokumentacji takowej nie mogę już dostarczyc za lata od 2006-2009 poniważ byłem zalany prze sąsiada który mieszka nademną gdzie mam biuro i zakład elektroniczy które to pomieszczenie wynajmuję od osoby fizycznej która to prowadzi tez działalnosc a jest włascicielem tego pomieszczenia,a na tą okolicznosc mam dokument stwierdzający zalanie przez tą osobę ktura własnoręczym podpisem sie podpisała,adnotacje też włascieciela z pieczątka i podpisem,ja jeszce tego nie ujawniłem dokumentu przy UKS-ie,czy 2006r nie przeszedł juz do histori? ja nie znam sie na przepisach i nie wiem co mi grozi,zażądali odemnie wskazania wszystkich kont bankowych,wszystkich papierów jakie mam,łącznie z papierami wartosciowymi,których takowych nie mam mam na to 7 dni do wtorku 31.01.2012,czy mam możliwosc przedłurzenia o kolejne 7 dni na zorganizowanie dokumentacji,prosze o względną szybką odpowiedz,jeż by była taka możliwosc to mogę przesłać te dokumenty które to dostałem od UKS do wglądu, prosze o pilną odpowiedz z poważ.Bednarek lech


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ