e-prawnik.pl Porady prawne

nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

Pytanie:

Czy nieprawidłowe działanie licznika zawsze skutkuje uznaniem, że energia elektryczna pobierana była nielegalnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

2.12.2011

Od nielegalnego pobierania energii należy odróżnić sytuację, w której nieprawidłowe działanie licznika nie jest efektem uszkodzenia spowodowanego celowym działaniem. Odbiorca nie musi sobie nawet zdawać sprawy z faktu, że wskazania licznika zawyżają zużycie energii lub zaniżają je. W pierwszym wypadku, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane dokonać korekty rachunku i wynikłą z niej nadpłatę zwrócić odbiorcy lub zaliczyć na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy (zgodnie z zasadami określonymi w § 37, 38, 39 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną). W drugiej sytuacji „dopłata” należy się przedsiębiorstwu energetycznemu. Podstawę do tego może stanowić art. 405 i nast. kodeksu cywilnego. Pobranie przez odbiorcę energii, której ilość wobec niesprawności układu pomiarowo - rozliczeniowego została wykazana w wysokości niższej od rzeczywiście pobranej stanowi po stronie odbiorcy bezpodstawne wzbogacenie. Na koniec należy wspomnieć, że w razie stwierdzenia nielegalnego poboru paliw lub energii, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczenie paliw lub energii. Nielegalny pobór energii stanowi przestępstwo spenalizowane w art. 278 kodeksu karnego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ