Przesłanki przestępstwa naruszenia tajemnicy korespondencji

Pytanie:

Jakie są przesłanki przestępstwa naruszenia tajemnicy korespondencji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jak wskazuje Kodeks karny, opisywane przestępstwo określa różne techniczne sposoby uzyskania informacji przez sprawcę, który działa:
1) otwierając zamknięte pismo w jakikolwiek techniczny sposób (np. przez rozerwanie, przecięcie, odklejenie koperty, złamanie pieczęci, odplombowanie);
2) podłączając się do przewodu służącego do przekazywania informacji wiąże się to z odpowiednimi zabiegami technicznymi, nie obejmuje więc przypadkowego podsłuchania np. rozmowy telefonicznej na skutek niezależnego od sprawcy niewłaściwego działania urządzenia;
3) przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne zabezpieczenia informacji; wymaga to od sprawcy podjęcia nierzadko skomplikowanych i wysoce specjalistycznych działań, np. przy tzw. włamaniu komputerowym.
 
W przypadku otwarcia zamkniętego pisma sprawca narusza zabezpieczenie, rozdzierając lub rozklejając kopertę, w której znajduje się kartka z zapisem informacji. Jeżeli jednak uzyskanie dostępu do informacji stało się możliwe przez podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej, wydaje się, iż należy przyjąć, że nie jest konieczne przełamanie jakichkolwiek zabezpieczeń. Wprawdzie w praktyce podłączenie się do sieci telekomunikacyjnej będzie niewątpliwie najczęściej łączyło się z przełamaniem odpowiednich zabezpieczeń, nie można jednak wykluczyć, że sprawca podłączy się do sieci telekomunikacyjnej, wykorzystując brak właściwego zabezpieczenia (tak Piórkowska- Flieger Joanna [w:] Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.) - Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 784).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY