e-prawnik.pl Porady prawne

Zajęcie wynagrodzenia

Pytanie:

Otrzymaliśmy pismo od komornika w sprawie zajęcia wynagrodzenia jednego z pracowników. Wynagrodzenie podlega zajęciu w wysokości 1/2 wynagrodzenia, przy czym wolna od zajęcia jest kwota najniższego wynagrodzenia. Którą kwotę należy przyjąć skoro pracownik mieszka w innej miejscowości niż pracuje? Najniższe wynagrodzenie brutto wynosi 899,10 zł: 1) 647,93 netto (koszty 102,25 zł) czy 2) 652,93 netto (koszty 127,82 zł).

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zajęcie wynagrodzenia

8.5.2006

Zgodnie z art. 871 kodeksu pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,  przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (taka sytuacja ma miejsce przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne). Zatem, w celu obliczenia tej kwoty należy dokonać potrąceń w sposób taki, w jaki są one dokonywane normalnie, gdy pracownikowi jest wypłacane wynagrodzenie.  Jeżeli pracownik mieszka w innej miejscowości niż zakład pracy to powinno uwzględnić się wyższe koszty uzyskania przychodu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ