e-prawnik.pl Porady prawne

Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

Pytanie:

Przepisy którego państwa będą miały zastosowanie do umów dotyczących prac sezonowych zawartych z niemieckim pracodawcą, za pośrednictwem polskiego urzędu pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie przy pracy sezonowej za granicą

Na wstępie należy pamiętać, iż urząd pracy pełni jedynie rolę pośrednika między pracodawcą a pracownikiem i nie ma to żadnego wpływu na losy powstałego w wyniku tego pośrednictwa stosunku prawnego (umowy). Jedyna forma działania, którą urząd powinien podjąć w sytuacji powzięcia przez niego informacji o nierzetelności zagranicznych pracodawców, dotyczy poinformowania odpowiednich urzędów w takich państwach o zaistniałych nieprawidłowościach. W sytuacji, gdy strony nie ustaliły w drodze umownej prawo którego państwa będzie miało zastosowanie do powstałych między nimi stosunków prawnych (umów), to wówczas stosuje się prawo miejsca świadczenia pracy, w tym przykładzie przepisy prawa niemieckiego.

Potrzebujesz porady prawnej?