Związanie sądu cywilnego cofnięciem pełnomocnictwa przez stronę

Pytanie:

Czy sąd w postępowaniu cywilnym, jest związany cofnięciem pełnomocnictwa przez stronę?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Cofnięcie pełnomocnictwa, jest dopuszczalne w każdym czasie. Jeśli jednak sąd nie zostanie o nim zawiadomiony, skutkuje ono tylko w stosunku wewnętrznym łączącym pełnomocnika i mocodawcę (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z 24 lutego 2006 r., II CK 425/05 LexPolonica nr 401514, Biul. SN 2006, nr 5, s. 13). Zawiadomienia o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez mocodawcę może skutecznie dokonać zarówno sama strona, jak i jej dotychczasowy pełnomocnik procesowy.

Wypowiedzenie pełnomocnictwa może nastąpić w formie pisemnej lub ustnej przez złożenie oświadczenia przed sądem i wciągnięcie go do protokołu sądowego, niezależnie od formy, w jakiej dane pełnomocnictwo zostało udzielone.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY