Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

Pytanie:

Czy polskie małżeństwo, mieszkające na stałe poza granicami kraju, może starać sie o adopcję dziecka w Polsce. Oboje rodzice dziecka nie żyją, opieka sprawuje prababcia, ktora pragnie przekazać dziecko do adopcji.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Adopcja przez polskie małżeństwo z zagranicy

23.4.2002

Zasadą nadającą prym adopcji wg polskiego ustawodawstwa jest dobro dziecka. Zgodnie z art. 114 § 1 k.r.o. można przysposobic dziecko tylko dla jej dobra. W sytuacji, gdy przysposobienia (potocznie - adopcji) dokonują obywatele zamieszkali w innych państwach, kodeks rodzinny i opiekuńczy zaostrza wymogi dopuszczalności adopcji. Zgodnie z art. 114(2) § 1 przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tylko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne, przy czym wymóg ten nie musi być spełniony, jeżeli pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego. Dopuszczalność adopcji dziecka przez Państwa jest bezsporna. Musi jednak na nią zgodzić się sąd. Ciężar udowodnienia zapewnienia przysposabianemu odpowiedniego środowiska zastępczego za granicą, pomimo faktu, iż żyje prababcia dziecka, ciąży na osobach starających się o przysposobienie, czyli na Państwu. Może to okazać się trudne, ale nie niemożliwe.

Potrzebujesz porady prawnej?