Alimenty od małżonka w separacji

Pytanie:

Od czterech lat jestem w separacji z mężem. Po jego wyprowadzeniu się zostałam sama z długami w wysokości 85 000 zł. Pierwotnie zawarliśmy umowę bez notarialnego potwierdzenia, że ja ponoszę koszty kredytów, ale także on nie rości pretensji do mieszkania. Trzy lata temu miałam ciężki wypadek, którego skutki uniemożliwiają mi kontynuowanie pracy w wymiarze, który przynosiłby wystarczające dochody, aby regulować raty kredytów. Od dwóch lat spłacam jeden kredyt innymi kredytami i mąż nie wspiera mnie finansowo pomimo wielu próśb z mojej strony. Bank odmówił rozdzielenia kredytu i ciągle mnie nagabuje pomimo tego, że płacę dużą część raty miesięcznej. Chcę wystąpić do sądu o alimenty od męża. Proszę o podanie podstaw prawnych i wzoru odpowiedniego wniosku?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Alimenty od małżonka w separacji

Art. 61 [4] § 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

Małżonek pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a separacja pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Prosimy o zapoznanie się również z odpowiednim dokumentem. Podstawą żądania jest art. 61 [4] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: