Alimenty ujęte w zeznaniu podatkowym

Pytanie:

"Po rozpadzie małżeństwa i mojej wyprowadzce z domu przesyłam dobrowolnie "alimenty" w wysokości 500 zł miesięcznie na konto żony z adnotacją, iż są to środki na wydatki naszej 9-letniej córki. Obecnie złożyłem pozew rozwodowy. Żona, która oprócz pracy nauczycielki czerpie spore dochody z praw autorskich przedstawiła PIT, z którego wynika, ze jej dochody to kwota 700 zł miesięcznie. Czy fundusze, które dostaje ode mnie również powinny być w nim ujawnione i stanowić jej "dochód"? "

Odpowiedź prawnika: Alimenty ujęte w zeznaniu podatkowym

Rozumiemy, że chodzi Panu o znaczenie pojęcia "dochodu" w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otóż w rozumieniu tej ustawy małżonkowie (co do zasady) podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. A zatem żona nie będzie podlegała opodatkowaniu od osiąganego przez Pana dochodu i odwrotnie. 500zł., które Pan przesyła na utrzymanie córki jest kwotą, która pochodzi z Pana dochodu. Ponieważ ciąży na Panu ustawowy obowiązek alimentacyjny jest rzeczą naturalną, że część dochodu przeznacza Pan na utrzymanie córki. Może to Pan robić bezpośrednio- np. poprzez zakup potrzebnego wyżywienia, ubrań, zabawek, leków itd., albo robić to za pośrednictwem żony, jeżeli ona wyraziła na to zgodę. Innymi słowy, żona prawidłowo nie potraktowała pieniędzy (cały czas pamiętajmy, że są państwo jeszcze ciągle małżeństwem, a zatem nie są to alimenty sensu stricto), które przeznacza Pan na utrzymanie córki jako swojego "dochodu".

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika