Apelacja a przymus adwokacki

Pytanie:

"Sąd I instancji uznał mnie za winnego popełnienia przestępstwa przywłaszczenia. Chcę złożyć apelację. Czy mogę zrobić to we własnym zakresie, czy też apelację musi wnosić adwokat?"

Odpowiedź prawnika: Apelacja a przymus adwokacki

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego apelacja przysługuje stronom od wyroku sądu pierwszej instancji. Zaskarżyć można wyrok w całości, bądź też w części. Apelację można wnieść w terminie 14 dni od momentu doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Przymus adwokacki dotyczy apelacji od wyroku sądu okręgowego, jeżeli nie jest ona sporządzona przez prokuratora lub radcę prawnego. Adwokat nie musi brać udziału podczas rozprawy, jego podpis i udział jest wymagany jedynie w fazie sporządzania pisma. Nie spełnienie tego wymogu i samodzielne sporządzenie apelacji prowadzi do jej bezskuteczności.

Jeżeli sądem, który rozpatrywał naszą sprawę był sąd rejonowy, wówczas istnieje możliwość samodzielnego sporządzenia apelacji.

O tym jak złożyć apelację, co powinna zawierać i jakie są jej konsekwencje można przeczytać w artykule:

Jak złożyć apelację od wyroku sądu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika