Aport w sp.z o.o.

Pytanie:

"Czy do spółki z o.o. można wnieść aportem nieruchomość( ziemia, budynek) w momencie zakładania tej spółki czy lepiej po jej utworzeniu zakupić w/w grunty na tę spółkę. Czy środki trwałe- meble antyczne( po wycenie ) mogą być przedmiotem aportu? "

Odpowiedź prawnika: Aport w sp.z o.o.

Wkład niepieniężny (aport), aby mógł być wniesiony do spółki, musi posiadać zdolność bilansową (możliwość dokonania jego wyceny i umieszczenia w bilansie spółki po stronie aktywów), być zbywalny, przydatny i faktycznie dostępny dla spółki, posiadać wartość likwidacyjną. Nieruchomość spełnia wyżej wymienione warunki, a więc należy uznać że możliwe jest wniesienie jej do spółki w formie aportu. Jeżeli wkładem do spółki z o.o. w celu pokrycia udziału będzie taki właśnie aport, umowa spółki będzie musiała szczegółowo określać przedmiot tego aportu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wniesienie aportu do spółki związane jest z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek ten zobowiązana jest uiścić osoba wnosząca do spółki aport). Zakup na rzecz już utworzonej spółki z o.o. nieruchomości również będzie się wiązał z obowiązkiem podatkowym. Nie ma żadnych przeciwskazań, aby meble antyczne (będące środkami trwałymi) były również wkładem niepienieżnym (aportem).

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika