Autorskie prawa majątkowe

Pytanie:

"Co oznaczą autorskie prawa majątkowe?"

Odpowiedź prawnika: Autorskie prawa majątkowe

Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, czyli autorskie prawa majątkowe. Mieści się w tym również prawo do udzielania licencji na korzystanie z utworu przez inne podmioty albo sprzedaż praw autorskich majątkowych do danego utworu innej osobie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika