Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

Pytanie:

Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak reakcji traktować jako głos wstrzymujący się?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

Indywidualne zbieranie głosów we wspólnocie mieszkaniowej polega na dostarczeniu przez zarządcę lub upoważnionego pracownika każdemu z właścicieli do wglądu treści uchwały i umożliwieniu złożenia pod tą uchwałą podpisu. Zakładając, iż osoba zbierająca głosy zastała właściciela w mieszkaniu i odmówił on podpisania uchwały za lub przeciw, należy uznać taką osobę za wstrzymującą się od głosowania. Dobrą praktyką jest umieszczanie na liście do głosowania trzech rubryk: za, przeciw, wstrzymał się.Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne