Budowa komórki drewnianiej

Pytanie:

Zamierzam postawić na własnym terenie komórkę w zabudowie drewnianej, której powierzchnia użytkowa wynosi 20m2. Czy w takim przypadku muszę uzyskać wcześniej pozwolenie na budowę czy też mogę zgłosić tę budowę po jej zakończeniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Budowa komórki drewnianiej

Wg ustawy Prawo budowlane, budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednakże łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeżeli więc opisana w pytaniu drewniana komórka będzie służyła jako budynek gospodarczy, to uzyskanie pozwolenia na budowę nie będzie koniecznie. Trzeba jednak zgłosić budowę odpowiedniemu organowi przed rozpoczęciem robót. Taka jest bowiem konstrukcja zgłoszenia budowy w Prawie budowlanym - zgłasza się zamiar budowy, a nie jej ukończenie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej) oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: