Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Pytanie:

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. Zgłoszenie zostało wysłane po czym poinformowano nas, że w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia budowy powinniśmy wysłać informację o jej zakończeniu. Niestety, okazało się, że z winy ekipy budowlanej budynek ma 25,5m2. Co robić w tej sytuacji? Rozbiórka budynku to ostateczność, ze względu na wysokie koszty. Szwagier twierdzi, że najlepiej będzie nie wysyłać informacji o zakończeniu budowy, powołując się na opinie praktyków. Jakie mogą być konsekwencje takiego zachowania, tj. nie wysłania informacji o zakończeniu budowy? O ile nam wiadomo, budynki gospodarcze poniżej 25m2 można budować w ilości nie większej niż 2 na 500m2 działki. Czy większa ilość nie jest prawnie dozwolona czy też jest to uzależnione od zezwolenia ze strony władz gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.9.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Rzeczywiście jest tak, że nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia w przypadku budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy - prawo budowlane). Konieczne jest jednak dokonanie zgłoszenia. Nie jest dla nas jasne dlaczego organ wezwał Pana do zawiadomienia o zakończeniu prac. Prawdą jest, że taki obowiązek kiedyś istniał. Został jednak zniesiony ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. nowelizującą prawo budowlane. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy (ewentualnie o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie) dotyczy wyłącznie przypadków, gdy wymagane było pozwolenie na budowę. Wyraźnie mówi o tym art. 54. W przypadku budynków co do których konieczne jest jedynie zgłoszenie, nie ma obowiązku zawiadomienia o zakończeniu robót. W tym stanie rzeczy nie muszą więc Państwo w ogóle zawiadamiać organów o zakończeniu robót.

Porady prawne

W przedstawionej sytuacji budynek przekroczył parametry, dla których wystarczające było zgłoszenie. Jeśli powierzchnia zabudowy przekroczyła 25 m2 wówczas konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Skutkiem wybudowania budynku bez wymaganego pozwolenia może być nakaz rozbiórki całości lub części budynku. Sposobem uregulowania tej sytuacji może być wystąpienie z wnioskiem o zalegalizowanie samowoli budowlanej.

Oczywiście mogą Państwo zaniechać działań legalizujących samowolę. Trzeba będzie się jednak liczyć z tym, że kiedyś organ zakwestionuje ten stan rzeczy.

Odnosząc się do pytania o ilość obiektów na działce. Art. 29 ust. 1 pkt 2 (a więc ten sam przepis, który dotyczy budynków gospodarczych) pozwala na wybudowanie większej ilości dwuciestopięciometrowych budynków gospodarczych na działce, przy czym na każde 500 m2 działki mają przypadać nie więcej nie więcej niż dwa takie budynki. Taka ilość budynków, o takich parametrach nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (jedynie zgłoszenie). Gdyby jednak na działce o wymiarze 500 m2 chciałby Pan postawić więcej niż dwa budynki, wówczas konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę.

Na koniec zwracamy również uwagę na okoliczność niewłaściwego wykonania umowy przez Państwa kontrahenta. Jak wynika z przedstawionej sytuacji niewłaściwe wykonanie umowy może narazić Państwa na dodatkowe koszty (jak chociażby konieczność uiszczenia opłaty legalizacyjnej czy konieczność dokonania rozbiórki budynku), co zarazem uzasadnia wystąpienie wobec kontrahenta z roszczeniem odszkodowawczym. W tym zakresie proponujemy zapoznanie się z artykułem: Co zrobić jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na pod procedury (...)

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  Oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania Zgodnie z prawem budowlanym, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wybudowanie konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 Prawo budowlane, projekt budowlany, inwestycja, budowa, budownictwo, budynek, (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać pozwolenie na budowę, (...)

Zmiany w prawie budowlanym 2015

Zmiany w prawie budowlanym 2015

W Parlamencie trwają prace nad rządowym projektem zmian do ustawy prawo budowlane. Bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę Znowelizowane mają zostać przepisy dotyczące budów, do których nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę. Lista takich inwestycji znacznie (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie (...)

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, na jakie pracę w naszych lub wynajmowanych lokalach potrzebujemy zgody, a jakie wystarczy jedynie (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu.   Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie albo zaniechanie w obiekcie (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać pozwolenie na budowę, (...)

Zmiany w prawie budowlanym 2015

Zmiany w prawie budowlanym 2015

W Parlamencie trwają prace nad rządowym projektem zmian do ustawy prawo budowlane. Bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę Znowelizowane mają zostać przepisy dotyczące budów, do których nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenie na budowę. Lista takich inwestycji znacznie (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie (...)

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, na jakie pracę w naszych lub wynajmowanych lokalach potrzebujemy zgody, a jakie wystarczy jedynie (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na pod procedury (...)

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga pozwolenia właściwego organu.   Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie albo zaniechanie w obiekcie (...)

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego – co to jest? Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to stopniowe przechodzenie na online procesu wypełniania wniosków i pozwoleń budowlanych wprowadzane od sierpnia br. Celem jest uproszczenie i skrócenie procesu o cyfryzacja procesu (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 Prawo budowlane, projekt budowlany, inwestycja, budowa, budownictwo, budynek, (...)

Jak wybudować dom na działce rolnej?

Jak wybudować dom na działce rolnej?

  Któż nie ma marzeń o własnym domu? Najlepiej położonym w malowniczej okolicy i niezbyt drogim. Problem może się zacząć już w momencie zakupu działki. Aby uniknąć przykrej niespodzianki warto jeszcze przed zakupem sprawdzić przeznaczenie naszej wymarzonej działki w miejscowym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Chciałbym się dowiedzieć, czy aby wybudować mały budynek gospodarczy na mojej działce, muszę uzyskać pozwolenie na budowę? Z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego wynika, że budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m² nie wymaga pozwolenia (...)

Odległość płotu od granicy nieruchomości

Odległość płotu od granicy nieruchomości

Czy można wybudować wiatę z jedną ścianą murowaną z cegły o wysokości 2m, przy granicy działki bez zgody sąsiada? Jaką maksymalną wysokość może mieć pełen płot rozgraniczający dwie działki budowlane? Zgodnie z postanowieniami ustawy prawo budowlane budowa budynków gospodarczych, (...)

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Chcę postawić budynek gospodarczy o wymiarach 6/4 metry z gotowych, rozbieralnych elementów betonowych (słupki i wpuszczane płyty). Słupki mają wysokość 2,7 m, które wkopuje się na 0,7 m w ziemię. Konstrukcję zamierzam przykryć dachem dwuspadowym z tradycyjna więźbą drewnianą i pokrycie (...)

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pytanie dotyczy \" blaszaka \".Jak to jest z pozwoleniem na postawienie blaszaka . Czy wymagane jest pozwolenie na budowe ? Jeżeli jest to blaszak gospodarczy to nie wystarczy zgłoszenie ? W jakich odległościach od granic sąsiadów można postwi taki blaszak , także musimy go stawiac na środku (...)

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

W roku 2006 kupiłem działkę rolną z prawem do zabudowy siedliskowej. Poprzedni właściciel posiadał pozwolenie na budowę wydane w roku 2001 na budowę domu jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej ( na projekcie był budynek gospodarczy). Na podstawie warunków zabudowy otrzymanego z gminy i umowy (...)