Certyfikacja urządzeń wykonanych na własny użytek

Pytanie:

Czy przedsiębiorca, który wyprodukuje maszynę na własny użytek (wg własnego pomysłu) i nie wprowadza jej do obrotu musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa "B" lub CE?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Certyfikacja urządzeń wykonanych na własny użytek

Certyfikat bezpieczeństwa jest wymagany dla wyrobów wprowadzanych do obrotu. Przez wprowadzenie do obrotu należy rozumieć przekazanie po raz pierwszy wyrobu użytkownikowi, konsumentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera. Wyprodukowana wg własnego pomysłu i na własny użytek maszyna jest przekazywana jakiemuś "użytkownikowi", tak więc ta sytuacja mieści się w zakresie pojęcia "wprowadzania do obrotu". Dlatego też także urządzenie wyprodukowane na własny użytek powinno posiadać certyfikat bezpieczeństwa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne