Certyfikat księgowy a osoba współpracująca

Pytanie:

Ukończyłam studia magisterskie o profilu rachunkowość. Pracuję u boku męża już 2,5 roku jako osoba współpracująca przy jego własnej działalności gospodarczej (biuro finansowo - rachunkowe, obsługa pełnej księgowości). Płacę jako osoba współpracująca pełny ZUS. Prowadzę u męża 2 klientów z księgami rachunkowymi. Czy 2,5 roku osoby współpracującej liczą mi się do 3-letniej praktyki w celu uzyskania certyfikatu księgowego? W Ustawie oprócz umowy o pracę i cywilnoprawnej mowa jest o umowie spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Ale jak można wcześniej prowadzić swoją działalność na księgach rachunkowych, skoro nie miało się Certyfikatu?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Certyfikat księgowy a osoba współpracująca

Certyfikat księgowy wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek osoby fizycznej. Ustawa określa podstawy na jakich może być wykonywana praktyka w księgowości i czynności jakie mają być wykonywane w ramach tej praktyki. Wśród podstaw są: stosunek pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatna umowa cywilnoprawna zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowa spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Z tego co Pani napisała, nie wykonuje Pani praktyki na żadnej z podstaw wskazanych w ustawie, co oznacza, że nie będzie się ten okres zaliczał do obowiązkowej praktyki. Powinna Pani zmienić podstawę na jakiej wykonuje swoje działania, tak aby możliwe było zaliczenie przyszłych okresów do wymaganej praktyki.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może być wykonywane przez przedsiębiorców, jeśli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (muszą zostać przez przedsiębiorcę zatrudnione osoby, które są uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335