Certyfikat na asfalt

Pytanie:

"Czy aby móc wprowadzić na polski rynek asfalty produkowane w UE wymagane są jakieś atesty bądź świadectwa dopuszczenia do obrotu?"

Odpowiedź prawnika: Certyfikat na asfalt

Asfalt został sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stąd domniemanie, iż jakieś certyfikowanie względem tego wyrobu będzie wymagane. I faktycznie, zgodnie z wykazem certyfikowanych wyrobów w Zespole Certyfikacji Wyrobów Budowlanych i Produktów Naftowych asfalt takie certyfikaty powinien mieć. Został on zamieszczony w w/w wykazie pod numerem SWW 0245 – 52, gdzie wskazuje się także, iż powinien spełniać następujące normy (czy też posiadać dokumenty normatywne):

  • PN-B-24620:1998,
  • PN-71/B-24624,
  • PN-76/C-96178.01,
  • PN-76/C-96178.02.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika