Cesja wierzytelności przez bank

Pytanie:

Mój bank, w którym mam niespłacony kredyt, dokonał cesji na rzecz firmy windykacyjnej, która teraz dochodzi ode mnie roszczenia. Czy Bank mógł dokonać umowy cesji? Czy w tym przypadku nie obowiązuje go tajemnica bankowa i na podstawie jakich przepisów mogę dochodzić w tym przypadku swoich praw, czy rozmawiać bezpośrednio z bankiem, a nie z firmą windykacyjną pomimo cesji?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cesja wierzytelności przez bank

Banki i osoby w nich zatrudnione są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie wiadomości dotyczące m.in. czynności bankowych i osób będących stroną umowy. Zawarcie przez bank umowy przelewu doprowadziło do konieczności ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową, ale fakt jej ujawnienia nie wpływa na ważność tej czynności prawnej.

Umowę przelewu należy zatem uznać za ważną i skuteczną, a naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy bankowej może doprowadzić ewentualnie do odpowiedzialności odszkodowawczej banku, jeśli to naruszenie doprowadziło do powstania szkody po stronie klienta banku. Ujawnienie tajemnicy bankowej wbrew zakazowi ustawowemu może również narazić podmiot odpowiedzialny za to ujawnienie na odpowiedzialność karną. Należy jednak pamiętać, że często w praktyce bankowej zawierania umów kredytowych występują tzw. klauzule upoważniające, czyli upoważnienie banku przez klienta do przekazania określonej informacji wskazanej osobie. Zawarcie takiej klauzuli w treści umowy powoduje, że ujawnienie informacji (o ile było z tym upoważnieniem zgodne) nie było naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy bankowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne