Charakter umowy o świadczenie usług.

Pytanie:

"Czy umowa o świadczenie usług jest umową rezultatu?"

Odpowiedź prawnika: Charakter umowy o świadczenie usług.

Nie. Umowa o świadczenie usług jest umową starannego działania, nie zaś umową rezultatu (w przeciwieństwie do umowy o dzieło). Oznacza to, że od strony, która wykonuje zobowiązanie wymaga się działania zgodnie z odpowiednią starannością, nie zaś osiągnięcia konkretnego efektu. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2012 r. (III AUa 447/12): Umowa zlecenia jest umową starannego działania a nie rezultatu. Oznacza to, że już samo dążenie do wykonania zlecenia stanowi realizację umowy. Przyjmujący zlecenie jest obowiązany do dołożenia najwyższej staranności przy realizacji umowy. Nie ponosi jednak ujemnych konsekwencji, jeżeli nie osiągnie skutku określonego umową".  

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika