Cło i VAT przy wysyłce z USA

Pytanie:

Wygrałem licytację na Allegro.pl, które przedmiotem był iPhone - cena 1.675 PLN. Po zakończeniu licytacji sprzedający zaproponował mi wysyłkę towaru z USA. Czy w przypadku wysyłki z USA jest cło (w jakiej wysokości) i czy będę musiał dopłacić VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.11.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cło i VAT przy wysyłce z USA

Sprowadzenie towaru z kraju nienależącego do Wspólnoty Europejskiej wypełnia definicję importu towaru - zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Przez import towarów zgodnie z tym przepisem rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Powołana definicja nie wprowadza dodatkowych uwarunkowań w ww. zakresie. Import towarów co do zasady podlega opodatkowaniu VAT i odprawie celnej.

Zatem, jeśli intencją nabywcy nie było dokonanie importu towarów, ale jego zakup na terytorium kraju, natomiast po zakupie sprzedający zaproponował, że towar może być przesłany ze Stanów Zjednoczonych, to kupujący - aby uniknąć jakichkolwiek obowiązków związanych ze zgłaszaniem towaru do opodatkowania VAT lub oclenia - powinien jednak nalegać, aby towar został mu dostarczony z terytorium Polski.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe