Czy ojciec nie ujęty w akcie stanu cywilnego dziecka musi płacić alimenty?

Pytanie:

Będę miał dziecko z kobietą która jest starsza ode mnie o 10 lat. Ja mam 18 Ona 28. Z rozmów jakie z nią odbyłem, ona nie chce żebym widniał jako ojciec jej/naszego dziecka. Chce mieć pewność że w przyszłości, kiedy się jej odwidzi, czy będę musiał płacić alimenty?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy ojciec nie ujęty w akcie stanu cywilnego dziecka musi płacić alimenty?

Przygotowaną dla Pana opinię oparliśmy przede wszystkim na przepisach ustawy z dnia

25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. nr 788 – j.t.). Celem niniejszej opinii jest analiza opisanych okoliczności faktycznych w tym przede wszystkim wyjaśnienie, czy istnieje możliwość zabezpieczenia się przed roszczeniami alimentacyjnymi ze strony partnerki i dziecka. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.  Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Matka, czy też ojciec nie mogą skutecznie zrzec się alimentów w imieniu małoletniego dziecka. Wszelkie zobowiązania matki dziecka złożone teraz nie będą miały żadnego znaczenia, jeżeli matka zmieni zdanie w przyszłości i będzie chciała domagać się alimentów dla dziecka, to będzie mogła to zrobić. Pan będąc tylko biologicznym ojcem, „nieujętym” w dokumentach, z punktu widzenia prawa nie będzie Pan ojcem i nie będzie Pana dotyczył obowiązek alimentacyjny. Z punktu widzenia prawa ojcem jest osoba, która jest ujawniona w akcie stanu cywilnego dziecka. Do czasu kiedy Pan nie będzie ujawniony jako ojciec matka dziecka nie będzie mogła domagać się od Pana alimentów. Matka, a po dojściu do pełnoletniości także dziecko będą mogli domagać się ustalenia się ojcostwa. Z ustaleniem ojcostwa będzie zaś wiązać się możliwość dochodzenia alimentów. Zgodnie z art. 84 k.c. – „§ 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. § 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.” Reasumując, dopóki będzie Pan tylko ojcem biologicznym, nie będzie miał Pan obowiązku prawnego przyczyniania się do utrzymania dziecka. Jeżeli jednak Pana ojcostwo zostanie ustalone prawnie, wówczas nie ma skutecznej drogi prawnej by zabezpieczyć Pana przed możliwością dochodzenia alimentów czy to przez matkę w imieniu dziecka, czy też przez dziecko po dojściu przez nie do pełnoletniości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

polećcie adwokata w Toruniu

4.7.2021 przez: emma121

Okres ciąży a alimenty

11.11.2020 przez: Robi13

Adwokat pomorskie

30.4.2020 przez: marta.j