Czynne prawo wyborcze do rady gminy

Pytanie:

Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czynne prawo wyborcze do rady gminy

Czynne prawo wyborcze do rady gminy uregulowane jest w art. 5 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, który stanowi, że prawo wybierania do danej rady ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady. Czynnego prawa wyborczego nie posiadają osoby ubezwłasnowolnione i pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Stanu.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne