Darowizna rzeczy czy pieniędzy na zakup rzeczy

Pytanie:

Jaka jest różnica w darowiźnie między formą gotówki a np. zakupem samochodu? Co jest korzystniejsze dla mnie czy brata, żeby uniknąć dodatkowych opłat, podatków? Czy wystarczy oświadczenie pisemne nie potwierdzone przez notariusza, czy tego kroku nie mogę ominąć? Jeżeli nie to jak się oblicza koszty np. aktu notarialnego czy podatków? Czy w przypadku darowizny przelicza się ją np. na bezrobotne?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.6.2002

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Darowizna rzeczy czy pieniędzy na zakup rzeczy

Zgodnie z obowiązującym prawem ani darowizna auta, ani darowizna pieniędzy nie wymaga dla swej skuteczności i ważności formy aktu notarialnego , a zatem nie jest potrzebne udanie się do notariusza. Przedmiotowa darowizna nie będzie miała wpływu na przysługujący zasiłek dla bezrobotnych. W zakresie podatków, należy tu wskazać uregulowania dot. podatu od spadków i darowizn. Co do zasady podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny, przez osoby fizyczne. Zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej (np. rodzeństwo) w wysokości nie przekraczającej 9.057 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 18.114 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Jeżeli zatem nastąpi darowizna z zachowaniem przesłanek wskazanych wyżej, to ta darowizna będzie zwolniona od podatku. Jeżeli nie nastąpi zachowanie powyższych przesłanek, od darowizny tej będzie się należał podatek, a obowiązek podatkowy będzie ciążył solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Opodatkowaniu podlega wtedy nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.057 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej (np. brat, siostra) . Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następującej skali (co do nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej): Kwota nadwyżki w zł Podatek wynosi ponad do 9.660 3% 9.660 - 19.320 289 zł 80 gr i 5% od nadwyżki ponad 9.660 zł 19.320 772 zł 80 gr i 7% od nadwyżki ponad 19.320 zł

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: