Dobrowolne potrącanie należności z wynagrodzenia

Pytanie:

Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę od 02.01.2007 r. z wynagrodzeniem minimalnym 936 zł. W firmie pracownicy są ubezpieczani grupowo na życie w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Pracownicy pisemnie wyrażają zgodę na comiesięczne potrącanie składki z wynagrodzenia na rzecz Towarzystwa. Pracownik z wynagrodzeniem minimalnym również przystąpił do ubezpieczenia i pisemnie wyraził zgodę na potrącanie składki na życie wynagrodzenia. Ubezpieczenie na życie jest dobrowolne. Czy pracodawca może potrącić kwotę składki na życie z wynagrodzenia pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.1.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dobrowolne potrącanie należności z wynagrodzenia

Zgodnie z kodeksem pracy należności inne (a o takie właśnie chodzi w pytaniu) niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy lub kwota 80 % kwoty minimalnego wynagrodzenia przy potrącaniu innych należności niż na rzecz pracodawcy.

Składka ubezpieczenia finansowana jest z wynagrodzenia pracownika a jedynie pobierana przez pracodawcę. Pracownik w zasadzie powinien zgodę na takie potrącenie należności na rzecz Towarzystwa Ubezpieczeniowego każdorazowo. Dlaczego? Przepis stanowi o możliwości potrącenia należności a należnością są dopiero określone kwoty, których wierzycielem jest inna osoba (podmiot). Nie są należnością składki przyszłe - należne w przyszłości. Są to jedynie wierzytelności przyszłe. Potrącenie zatem jako umowa cywilnoprawna nie musi gwarantować pracownikowi minimalnego wynagrodzenia. Ustawodawca przewidział, że potrącenie takie jest skuteczne, jeśli pracownik zachowa co najmniej 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: