Dodatek stażowy

Pytanie:

Zauważyłem, że mój były pracodawca, gdzie byłem zatrudniony na umowę o pracę , nie wypłacał mi przez kilka lat wysługi lat. Zakład pracy został zlikwidowany a jego obowiązki przejął nowy pracodawca. Zamierzam wystąpić do sądu pracy o te należności (jak rozumiem -obecnie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Jednak w umowie o pracę jest jedynie określone wynagrodzenie, natomiast nie ma wzmianki o wysłudze lat. Jestem pracownikiem służby zdrowia, według mojej wiedzy kiedyś należałem do sfery budżetowej a obecnie nie (opisana sytuacja dotyczy samodzielnego publicznego z.o.z. i lat 2002-2006 ; w roku 2002 miałem ponad 5-letni staż pracy). Zapoznanie się z układem zbiorowym pracy i regulaminem wynagradzania stanowi pewien kłopot w związku z tym proszę o rozważenie dwóch możliwości a) że wymienione regulacje zawierają informację o dodatku stażowym b) nie zawierają. Czy przysługuje mi zaległa wysługa lat, jeśli w umowie o pracę jest określona ogólnie grupa zaszeregowania i stawka wynagrodzenia, natomiast nie jest wymieniona wysługa lat? Inaczej rzecz nazywając, czy wysługa lat jest związana z zapisem na konkretnej umowie o pracę czy automatycznie z faktem podpisania umowy o pracę (posiadam oczywiście wcześniejsze umowy o pracę dokumentujące staż pracy).

Masz inne pytanie do prawnika?

16.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatek stażowy

Dodatki do płac, co do zasady, są przyznawane w przypadkach, gdy wynagrodzenie zasadnicze nie może w pełni odzwierciedlać wkładu pracy pracownika wynikającego z jego kwalifikacji, warunków pracy, czy też właśnie doświadczenia. Opisany w pytaniu dodatek stażowy to tzw. dodatek za wysługę lat. Przysługuje on wielu grupom pracowników z mocy prawa po przepracowaniu określonego czasu w danej dziedzinie. Dodatek taki może być określony również w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy.

Zgodnie z Pańską prośbą rozpatrzymy poniżej trzy warianty:

  1. Po pierwsze, jeżeli regulacje dotyczące dodatku stażowego zostały zawarte w regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy, a nie należy Pan do grupy pracowników sfery budżetowej oraz Pańska umowa o pracę nie zawiera zapisu dotyczącego dodatku do wynagrodzenie za wysługę lat, wówczas ma Pan jednak prawo do niniejszego dodatku (albowiem zostało to zapewnione w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy), po spełnieniu przesłanek zawartych w regulaminie wynagradzanie danego zakładu bądź w układzie zbiorowym pracy.
  2. Po drugie, jeżeli nie należy Pan do grupy pracowników sfery budżetowej, a dodatek stażowy nie został Panu zapewniony w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy, wówczas nie ma Pan prawa do wypłaty przedmiotowego dodatku stażowego.
  3. Po trzecie, jeżeli należy Pan do grupy pracowników sfery budżetowej, a dodatek stażowy nie został Panu zapewniony w umowie o pracę, regulaminie wynagradzania lub w układzie zbiorowym pracy, wówczas i tak przysługuje Panu, z mocy samego prawa, wypłata niniejszego dodatku.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 291 § 1 kodeksu pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W związku z powyższym jeżeli na podstawie w/w wariantów będzie Panu przysługiwał dodatek stażowy, wówczas będzie Pan mógł go egzekwować za ostatnie (nie przedawnione) 3 lata.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: