Dodatek za pracę w porze nocnej

Pytanie:

Zgodnie z Ustawą, jako pracę w godzinach nocnych należy traktować tę, wykonywaną pomiędzy godz. 21 a 7. Czy zatem pracownik wykonujący pracę od 15 do 23 (system zmianowy) winien otrzymać dodatek za dwie godziny nocne oraz czy taki dodatek (w ilości 10 godzin) otrzymać powinien pracownik wykonujący obowiązki w godz. 19 - 7?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatek za pracę w porze nocnej

Praca w porze nocnej może być stałym elementem stosowanej u danego pracodawcy organizacji pracy, gdy konieczność jej wykonywania jest konsekwencją stosowania systemu pracy wielozmianowej lub wiąże się z rodzajem pracy, albo też może wynikać z przyczyn nagłych, nieprzewidzianych, stanowiących przesłankę zarządzenia pracy w godzinach nadliczbowych. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych w porze nocnej uprawnia pracownika zarówno do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, jak i do dodatku za pracę w porze nocnej. Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w nocy zgodnie z obowiązującym w danym zakładzie harmonogramie pracy. Zakładamy, iż w pytaniu chodzi o pracę w ruchu ciągłym. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się, że praca w porze nocnej w ruchu ciągłym powinna obejmować 8 godzin pomiędzy godz. 21 - 7. Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wynagrodzenia określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu. Za przekroczenie 8 - godzinnej pracy w nocy przysługuje dodatek przewidziany za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 100% wynagrodzenia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne