Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

Pytanie:

Otrzymałam odpowiedź w sprawie braku prawa do dodatku za staż pracy w moim dodatkowym miejscu zatrudnienia (w szkole - w charakterze nauczyciela). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 r. Nr 22, poz. 181) w § 7. określa: 1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 2. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Czy zgodnie z tym rozporządzeniem (sądzę, że nie ograniczającym poprzednich okresów zatrudnienia tylko do pracy nauczycielskiej) nie powinnam jednak w szkole mieć ustalonego dodatku za staż pracy? Posiadam świadectwa pracy dokumentujące poprzednie zatrudnienie - 7 lat pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

Powołuje Pani właściwy akt, jednakże interpretacja nie jest prawidłowa. Zgodnie § 7 przytoczonego rozporządzenia „Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze”.

Pani sytuację - naszym zdaniem - należy interpretować w świetle ustępu 2 tego paragrafu, konkretnie zdanie 2. Wynika z niego wprost, iż do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Natomiast do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Brzmienie tego przepisu wskazuje wprost, iż w przypadku gdy nauczyciel (tak jak Pani) jest zatrudniony jeszcze w innym zakładzie pracy (jednocześnie), tego zatrudnienia nie wlicza się do okresu niezbędnego do uzyskania dodatku za wysługę lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

program z lista płac

18.12.2019 przez: Anna444

wczasy pod gruszą/świadczenia urlopowe

16.7.2018 przez: mmaciekk111

Umowa zlecenie - a zwolnienie lekarskie

13.7.2018 przez: Marszalek27