Dziedziczenie testamentowe rodzeństwa

Pytanie:

Wujek nie miał najbliższej rodziny, jego bracia nie żyją, rodzice również. Żyją obie żony braci i mają po dwoje dzieci, które nie są zamężne. Ja jestem po rozwodzie. Kto dziedziczy po zmarłym wujku?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dziedziczenie testamentowe rodzeństwa

Sposób dziedziczenia w dużej mierze zależy od tego, czy spadkodawca pozostawił testament. Jeżeli tak faktycznie było, spadek dziedziczą osoby w nim wskazane, natomiast niektórym spadkobiercom ustawowym przysługuje prawo do zachowku. Do zachowku uprawnieni są tylko zstępni spadkodawcy (jego dzieci, wnuki, itd), małżonek oraz rodzice (art. 991 ust. 1 kodeksu cywilnego). Prawo do zachowku nie przysługiwałoby zatem rodzeństwu spadkodawcy i jego zstępnym pominiętym w testamencie. Stąd w sytuacji pozostawienia przez Pana wujka testamentu, w którym pomija spadkobierców ustawowych (np. braci lub ich dzieci), nie spowoduje powstania po stronie tych spadkobierców roszczenia o zachowek. Osoby te zatem zostaną całkowicie wyłączone od dziedziczenia.

Porady prawne

Rozważyć zatem należy jedynie kwestię dziedziczenia ustawowego. W przedstawionej przez Pana sytuacji, tj. gdy spadkodawca nie miał żony ani dzieci, a jego rodzice nie żyją. Do spadku powołane jest rodzeństwo spadkodawcy, a gdy również one nie dożyło otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy), a pozostawiło zstępnych (dzieci), do spadku powołane są dzieci rodzeństwa spadkodawcy (art 934 w zw. z art. 933 par. 3 kodeksu cywilnego).

Udziały spadkowe rodzeństwa spadkodawcy, w sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił swoich dzieci i żony oraz gdy nie żyją ich rodzice, są równe. W niniejszej sytuacji każdy z braci spadkodawcy dziedziczyłby zatem 50% spadku. Natomiast ich dzieci dziedziczą w częściach równych to co przypadałoby każdemu z braci spadkodawcy. Skoro zatem każdy z braci miał po dwoje dzieci, to każde dziecko dziedziczyłoby 50% tego co przypadło jego ojcu, a zatem 25% spadku po pierwszym spadkodawcy (Pana wujku).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne