Emerytura dla obcokrajowca

Pytanie:

Czy cudzoziemiec (Ukraina) wieku emerytalnego przebywający w kraju na podstawie karty pobytu może starać się o emeryturę w Polsce pod warunkiem, że zrezygnuje z tych świadczeń w swoim kraju? Warto dodać, że dana osoba nie ma bliskiej rodziny poza córką, która przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się i odprowadza za siebie składki ZUS.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Emerytura dla obcokrajowca

Świadczenia emerytalne na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują ubezpieczonym w razie spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczonym - jest osoba osoba fizyczna podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecznych np. emerytalnemu lub rentowemu, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy (1 stycznia 1999 r.) podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Fakt nieposiadania obywatelstwa polskiego nie ma żadnego znaczenia dla uzyskania prawa do emerytury przez cudzoziemca. Warunki uzyskania emerytury są takie same dla obywateli jak i obcokrajowców. Są to podleganie ubezpieczeniu, opłacanie składek, osiągnięcie wieku emerytalnego oraz posiadanie minimalnego stażu ubezpieczeniowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa