Etykiety - zakup towaru, czy pozostały wydatek

Pytanie:

Prowadząc zakład krawiecki do wyrobów dokupuję etykiety, niektóre są wszywane, np. rozmiarówki, inne doczepiane do wyrobu; określają one nazwę, rozmiar, symbol. Czy takie etykiety to zakup towaru?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Etykiety - zakup towaru, czy pozostały wydatek

Zgodnie z objaśnieniami do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 10 „Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu” jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu.

Jak stanowi § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określenie towary oznacza towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że: materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi swoje właściwości,

Porady prawne

Za materiały pomocnicze należy uznać w szczególności wszelkiego rodzaju etykiety, a zatem ich zakup będzie ujęty w kolumnie 10 (por. P. Wojtasik, Księgujemy koszty, Rzeczpospolita z 4 kwietnia 2005 r.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne