Ewidencja wyposażenia

Pytanie:

"Do prowadzenia działalności gospodarczej potrzebuję często drobnych narzędzi, maszyn. Średnio ich wartość jednostkowa wynosi 500, niekiedy 700 zł. Czy mam obowiązek ewidencjonowania w ewidencji wyposażenia? "

Odpowiedź prawnika: Ewidencja wyposażenia

Składnika majątku o wartości mniejszej niż 3.500 zł nie zalicza się do środków trwałych podlegających amortyzacji, lecz zalicza się bezpośrednio w koszty. Niektóre z takich składników należy jednak ewidencjonować.

Zgodnie z § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, obowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów prowadzą:

  1. ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz
  2. ewidencję wyposażenia, która obejmuje wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł.

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. numer kolejny wpisu,
  2. datę nabycia,
  3. numer faktury lub rachunku,
  4. nazwę wyposażenia,
  5. cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia,
  6. numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia,
  7. datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz
  8. przyczynę likwidacji wyposażenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika