Faktury oddziału a koszty

Pytanie:

"Spółka w roku 2009 dokonała wyrejestrowania zagranicznego oddziału w Irlandii w związku z brakiem dochodów z prowadzonej tam działalności budowlanej. Salda kont bilansowych oddziału zostały wprowadzone do ksiąg w Polsce. W obecnej chwili zdarzają się faktury dokumentujące koszty związane z działalnością zagranicznego oddziału, ale nie mające pokrycia w utworzonych na koniec jego działalności rezerwach. Czy koszty tych usług stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w roku ich poniesienia?"

Odpowiedź prawnika: Faktury oddziału a koszty

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W zasadzie wydatki związane ze zlikwidowanym oddziałem nie są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zatem organy podatkowe mogą kwestionować zaliczenie tych wydatków do kosztów podatkowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika