Fotografowanie przy przeglądaniu akt sprawy

Pytanie:

"Czy jako strona w sprawie, po otrzymaniu - na pisemny wniosek - zgody na wgląd do akt, mogę je fotografować?"

Odpowiedź prawnika: Fotografowanie przy przeglądaniu akt sprawy

Otrzymanie zgody na wgląd do akt nie uprawnia do ich fotografowania. Można natomiast sporządzać własne notatki. Jeśli natomiast potrzebne jest dokładne odwzorowanie treści, można zwrócić się do sądu o odpis lub wyciąg z akt (co jednak będzie wiązać się z kosztami).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika