Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?

Pytanie:

"Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?"

Odpowiedź prawnika: Gdzie znajdują się przepisy regulujące sankcje karne za reklamę hazardu?

Ustawa o grach hazardowych skonstruowana została w taki sposób, iż nie przewiduje w swej treści odpowiednich regulacji ze sfery części ogólnej prawa karnego lub prawa karnego skarbowego, co więcej ustawa ta nawet nie zawiera w swej treści przepisów zawierających normy sankcjonowane i sankcjonujące, a więc normy za pośrednictwem których, stosowane są kary kryminalne stosowane wobec indywidualnego sprawcy wyczerpującego swym czynem znamiona normy sankcjonowanej w sposób bezprawny i zawiniony. Innymi słowy, przepisy ustawy o grach hazardowych nie dysponują przepisami sankcjonującymi czynu w niej opisanego (nie licząc jedynie kadłubowo określone kary pieniężne za organizowanie gier hazardowych bez odpowiednich zezwoleń). Brak w tej ustawie zarówno przepisów karnych szczególnych, jak i przepisów karnych ogólnych. Wszystkie przepisy ustanawiające sankcje za czyny określone w ustawie o grach hazardowych znajdują się w części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego. W racji tego, iż ustawodawca zdecydował się na taki sposób ustanowienia owej legislacji oraz nie umieścił żadnych karnych postanowień ogólnych w ustawie o grach hazardowych, bezpośrednie zastosowanie do tych czynów będą miały przepisy części ogólnej Kodeksu karnego skarbowego (jak do wszystkich czynów opisanych w części szczególnej tego kodeksu).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika