Handel motocyklami

Pytanie:

Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w ramach tejże działalności gospodarczej. Chciałabym wiedzieć, jakie są możliwe formy (możliwości) opodatkowania takiej działalności (co jest podstawą opodatkowania)?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Handel motocyklami

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne działalność usługowa w zakresie handlu oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów.

Sprzedaż w Polsce motocykli i skuterów nabytych za granicą powinno być traktowane jako działalność usługowa w zakresie handlu. Z mocy art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) wskazanej wyżej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów. Podatek powyższy naliczany jest od przychodu, a zatem nie pomniejsza się go o koszty uzyskania przychodów (np. zapłaconą cenę nabycia motocykli).

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik może również rozliczać podatek na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i w takim przypadku podstawą opodatkowania będzie dochód, czyli przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty podatkowe. W ramach zasad ogólnych, zależnie od wielkości spodziewanego dochodu podatnik może być opodatkowany według skali podatkowej (progresywnie) lub może wybrać opodatkowanie liniowe (19%).

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu lub liniowego zależy od wielu okoliczności faktycznych występujących u danego podatnika i najlepiej przed wyborem skonsultować się z doradcą podatkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: