Handel motocyklami i skuterami

Pytanie:

Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w ramach tejże działalności gospodarczej. Chciałabym wiedzieć, na czym polega wystawianie faktur VAT marża w tego typu działalności? Proszę o przykład liczbowy.

Masz inne pytanie do prawnika?

11.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Handel motocyklami i skuterami

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Zatem w takim przypadku podatnik nalicza VAT tylko od marży (cena sprzedaży minus cena nabycia), pomniejszona o kwotę podatku. Jeśli zatem podatnik nabył np. motor za 1.000 zł, sprzedał za 2.000 zł, to marża wynosi 1.000 zł. 1000 zł podzielić przez 1,22 = 819.67 zł i kwota ta jest marżą (pozostała kwota to VAT).

Jak stanowi art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

Używane motocykle i skutery nabywane w Niemczech od osób fizycznych (nie podatników VAT) wydają się spełniać przesłanki uznania za towary używane, a zatem również rozliczenia na zasadzie VAT marża.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Auto kupione w kraju bez opłaconej akcyzy.

31.3.2020 przez: wunderwafe